Jak dodać menu do WordPress?

przez Piotr

Aktualizacja

Jak dodać menu do WordPress? WordPress daje Ci wiele możliwości dodania i ustawienia menu nawigacyjnego. Możesz stworzyć dowolną ich ilość, możesz wybrać menu rozwijane i wiele więcej.

To jest artykuł, jak krok po kroku stworzysz menu nawigacyjne w WordPress

Czym jest menu nawigacyjne?

Menu to lista linków, która wskazuje najważniejsze miejsca na stronie. Jasna struktura pomaga użytkownikom znalezienie tego, czego szukają. 

WordPress umożliwia intuicyjny proces dodawania menu i podmenu niemalże w każdej możliwej podstronie. Możesz dodawać menu strony, kategorie, tagi, wybrane artykuły, dowolnie linki.

Lokalizacja menu zależy od motywu, na którym jest Twoja strona. Każdy motyw może mieć różnie nazwaną lokalizację i może ona występować w różnych miejscach.

Większość motywów nazywa te lokalizacje w następujący sposób jak np.: menu górne (header menu), menu dolne (footer menu), menu dla telefonów (mobile menu), drugie menu (np.: menu w pasku bocznym), menu w stopce (miejsce, w którym występują linki w stopce np. do mediów społecznościowych) itd.

Stworzenie pierwszego menu krok po kroku.

Aby stworzyć swoje menu, musisz wejść w panelu administracyjnym do zakładki Wygląd, a następnie Menu. Będziesz widział taki widok:

Widok menu w WordPress

W górnej części znajdziesz miejsce do nazwania menu i nadania mu struktury.

Po lewej stronie pojawi Ci się lista wszystkich podstron na Twojej stronie posegregowanych w konkretne kategorie. Są to strony, wpisy, kategorie, własne odnośniki. 

Po prawej stronie znajdziesz miejsce na dodanie podstron do zapisanego właśnie menu.

1. Krok pierwszy to stworzenie nazwy menu, która będzie dla Ciebie logiczna, np.: górne menu. Będzie to wyglądało tak:

Dodanie menu w WordPress

2. Następnie dodaj do menu odpowiednie pozycje. Będzie to wyglądało tak:

Dodanie elementów do menu WordPress

2.1 Zmiana kolejności elementów odbywa się poprzez ich przesuwanie w górę i w dół.

3. Kolejnym krokiem będzie przydzielenie mu lokalizacji, w którym ma się znaleźć. Znajdziesz je tu:

Nadanie menu lokalizacji

4. Zapisz menu.

Zapisywanie menu

Pro Tip:

Najważniejsze podstrony umieść w górnym menu, gdyż one z punktu widzenia użytkownika (UX) i Google mają największą wartość na stronie. Pozostałe kluczowe elementy umieść w menu na dole strony.

Dodawanie menu w formie widżetu w w WordPress.

Możesz wykorzystać stworzone menu, umieszczając je w w miejscach dedykowanych dla widżetów w Twoim motywie. Wystarczy wejść w Wygląd > Widżety a następnie wybrać miejsce, w którym menu ma się znajdować, wcisnąć plus (+) wpisać w wyszukiwarce widżetów menu nawigacji. Wybrać z listy rozwijanej właściwe menu, nadać mu nazwę i opublikować menu wciskając przycisk: aktualizuj. Zobacz niżej:

Dodanie menu w widżecie WordPress

Dodawanie menu nawigacyjnego w WordPress 5.9 FSE (Full Site Editor).

Pełna edycja strony w edytorze blokowym jest możliwa w WordPress od wersji 5.9. To całkowicie rewolucjonizuje tworzenie stron WordPress. Dzięki tej zmianie będziesz mógł stworzyć unikalny wygląd poszczególnych podstron dowolnie je modyfikując i rozwijać wedle swoich wymagań.

Edytor wciąż jest wersji beta, działa jeszcze jako proof of koncept. Ma ograniczone możliwości i wsparcie. Jednak dzięki FSE możesz stworzyć w pełni funkcjonalne menu.

Dodanie menu w WordPress FSE.

Wejdź do Wygląd > Motywy > Dostosuj.

Wybieranie motywu FSE i dostosowane.

Wciśnij niebieski plus na górze po lewej stronie. Wpisz menu. Przeciągnij je w wybrane miejsce. Naciśnij: wybierz menu. 

Wybranie menu WordPress FSE.

Wybrane menu możesz edytować, zmieniać położenie, lub justować layout kierując jego elementy do lewej strony, prawej strony czy do środka. 

Możesz również wybrać sposób pojawiania się podmenu poprzez kliknięcie. Domyślnie jest po najechaniu myszką.

Możesz nadać rozmiar czcionki i orientację (pionową lub poziomą) oraz dodać kolorystykę tła, wybrać kolor czcionek, nakładki podmenu.

Edycja menu WordPress FSE.

Jak stworzyć menu rozwijane w WordPress`ie?

Menu rozwijane to menu, w którym po najechaniu lub kliknięciu elementu zwanego rodzicem, rozwijają się pod nim elementy (zwanymi dziećmi), które są z nim powiązane.

Aby stworzyć menu rozwijane, należy wejść ponownie w Wygląd > Menu i z wybranego menu znaleźć stronę będącą rodzicem i elementy, które są z nim powiązane. Aby stworzyć menu rozwijane, przeciągnij i opuść strony powiązane pod element główny. Tak jak w przykładzie niżej.

Stworzenie menu rozwijanego w WordPress

Możesz dodać wiele menu rozwijanych w obrębie jednego menu rozwijanego. W przypadku stron internetowych w odróżnieniu od sklepów internetowych nie poleca się takich praktyk. Ze względu na trudność w operowaniu witryną. Pamiętaj – im prościej, tym lepiej.

Pro Tip:

Jak dodać do elementu nadrzędnego opcję aby nie był klikalny, a jedynie po jego najechaniu, lub naciśnięciu (w przypadku urządzeń mobilnych) mógł otworzyć listę rozwijaną?

Jako rodzica – czy element nadrzędny należy stworzyć jako własny odnośnik. Następnie do niego,  adresu należy dodać znak hash – # lub nic. Przykład niżej:

Dodanie elementu bez linku w menu WordPress.

Edycja, zarządzanie rozmieszczeniem i usuwanie menu w WordPress.

WordPress pozwala Ci na dowolną edycję utworzonego menu. Możesz edytować poszczególne jego elementy, zmieniając ich nazwy, linki, kolejność czy lokalizacje. Wszystko tu zależy od rozwoju strony lub przeprojektowaniu struktury strony zmieniające jej priorytetowe miejsca.

Podsumowanie dotyczące menu w WordPress.

Dodawanie menu na stronie WordPress jest intuicyjnym procesem, pieczołowicie przygotowanym przez jego Twórców. W prosty sposób pomoże Ci stworzyć nawigację dla Twojej strony WordPress.

FAQ – menu w WordPress.

Jak dodać stronę główną do menu w WordPress?

Jeśli nie widzisz swojej strony głównej, to w konfiguracji menu zwróć się w lewą stronę, wybierz strony, wszystkie strony – tam znajdziesz swoją stronę główną.

Jak dodać wiele menu w WordPress?

Aby dodać wiele menu w swoim WordPressie, dodaj nowe menu i dodaj mu inną lokalizację niż wcześniejszej nawigacji. Jeśli masz już kilka menu, to możesz zmienić ich lokalizację w zakładce zarządzanie rozmieszczeniem.

+48 727 677 100